Generaliserade själar?

Oroliga själar

Så stod det på broschyrens första sida, Oroliga själar. Bredvid stod huvudämnet för denna folder, och hör nu: ”Generaliserat ångestsyndrom”, eller GAD.

För ett par dagar sedan var jag på akuten i Lund med en bekant. Då jag satt i väntrummet tänkte jag att detta var ett utmärkt tillfälle att ta reda på mer information om våra vanligaste sjukdomar.
I ena hörnet av väntrummet fanns ett ställ för informationsbroschyrer, en för varje sjukdom. Det första som slog mig var att de allra flesta sjukdomar var så kallade välfärdssjukdomar, det vill säga sjukdomar som uppkommit på grund av vår egen livsstil.

Jag bläddrade förbi artros, övervikt, allergi och högt blodtryck och fick upp en broschyr om ”Generaliserat ångestsyndrom”. Enligt broschyren lider minst 200.000 svenskar av sjukdomen, och mörkertalet är stort. Vidare stod det att Generaliserad ångest innebär att man ständigt oroar sig och är ängslig utan rimlig anledning.

Man skrev också att ”även om vi inte hittat orsaken till sjukdomen så sitter svaret antagligen i hur hjärnan fungerar kemiskt”.

Jag tyckte detta var lite märkligt då vi redan vet att humöret, hjärnans kemiska balans, ständigt påverkas av flera variabler såsom kost, aktivitetsgrad, socialt umgänge, droger, tankemönster osv.

Men kanske är det så att det letar efter EN specifik anledning som är oberoende av dessa variabler tänkte jag och läste vidare. Texten fortsatte med sex olika kännetecken för att lättare veta om du är drabbad av denna sjukdom:

1. Om du alltid känner dig rastlös och spänd.
2. Om du ofta känner dig trött av att vara på vakt mot faror och hot.
3. Om du är så orolig att du har svårt att koncentrera dig på annat, som t ex ditt arbete.
4. Om du ofta blir irriterad över att andra inte förstår eller tar din oro på allvar.
5. Om du sover dåligt eller har svårt att somna på grund av att du är orolig.
6. Om du är stel och öm i musklerna på grund av att du alltid är spänd.

Jag funderade på att samtliga sex symtom stämde in på en person med hög grundspänning, eller i dagligt tal en stressad person, eller en i avsaknad av daglig återhämtning. Kunde detta vara ett simpelt sammanträffande?

”Diagnosen – en chock och en lättnad”
På dessa vaga och subjektiva bedömningar som angavs i stycket ovan kunde man alltså sedan fastställa om du är ”sjuk”, det har plötsligt blivit en klar gräns mellan sjukdom och hälsa, ja eller nej, svart eller vitt. En anledning varför och en (bort)förklaring till att inte behöva engagera sig.

”Var lugn – du är inte ensam och det finns hjälp att få”
Som jag ser det ville man med det citatet normalisera problemet och försöka legitimera denna nya ”sjukdom”. Men varför? Vad tjänar man på att ställa diagnoser och skapa mentala blockeringar?
Jag läste ivrigt vidare…

Kommer jag någonsin att bli frisk igen?
”Generaliserad ångestsyndrom betraktas som en kronisk sjukdom. Med det menas att den inte går att helt bota med de metoder vi känner till idag.”

Jahapp, där satt den. Om hoppet inte tidigare försvunnit så sprack det nu. Detta kommer alltså från en broschyr som finns på våra allmänna sjukhus i Sverige. Jag är alltså dömd till att vara ett offer och att lida av sjukdomen livet ut.. men vänta, texten fortsätter:
”Men det är inte så hopplöst som det låter. Sjukdomen påverkar dig egentligen bara när symtomen visar sig. Därför kan man komma långt med att dämpa eller helt ta bort symptomen”.

Sedan följer en rad olika antidepressiva läkemedel som jag väljer att inte ha med här.
Man väljer alltså att ”behandla” symtomen snarare än roten till problemet. Det är ungefär lika effektivt som att använda sig av bettskena på nätterna för att man spänner käkarna. Istället för att arbeta med sin stress så fortsätter vi att sova oroligt och spänna käkarna fast det blir lite skonsammare för tänderna.

Om du får en läcka i båten, börjar du ösa vatten för att fortsätta i all framtid, eller börjar du med att täppa läckan?

När jag läst klart broschyren känner jag en blandning av frustration och besvikelse, att ett statligt sjukhus byggt på forskning och med människans välmående i fokus (får jag hoppas) kan stå bakom ett så tydligt meddelande ”Du är ett offer, du kommer fortsätta att må dåligt, köp piller och slipp symtomen, tillståndet är fullt normalt”

När jag slår ihop häftet ser jag en logga på baksidan som jag sett på flertalet sidor, en äggformad cirkel med texten Pfizer, en snabb sökning på wikipedia gav mig följande svar:

”Pfizer Inc., är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsföretag med huvudkontor i New York som genom köpet av Pharmacia år 2003 blev världens största företag inom läkemedelsindustrin”.

Slutligen vill jag säga att detta inte är ett normalt tillstånd och inget som någon ska behöva acceptera som sitt nya liv. Via kunskap kan man skapa en ny medvetenhet, ett nytt sätt att se på hälsa och sjukdom, där all sjukdom är ett onormalt tillstånd och en avvikelse ska ses som tillfällig och med attityden HUR vi blir friska inte OM vi kan.

Att tänka i nya banor kan i början vara utmanande, vi har sedan barndomen skapat ett vägnät i hjärnan där vi har våra motorvägar, de tankegångar som används mest. Varje dag tänker vi 60.000 tankar men bara en procent är medvetna. Dvs 59.400 går via motorvägen. En del har till största del positiva motorvägar och en del (minst 200.000) har till största del negativa.

Vi har dock förmågan att skapa nya vägar, först är de bara stigar, sedan blir de gångar, landsvägar och slutligen motorvägar. Jämför med när du lärde dig köra bil. Koppla, blinka, titta i backspegel, släp handbroms, allt är från början stigar.
Hur ser dina motorvägar ut? Är de värda att hålla fast vid?

Det handlar om evolution snarare än revolution.

/JohanIMG_4543