Hem

Keiko Expand finns för dig som vill nå längre och utvecklas som människa.

Jag hjälper idrottare, företagare och privatpersoner att nå sina mål, hitta och utveckla kompetenser, samt att må och fungera bättre.

Jag tror på ett helhetskoncept där välbefinnande och utveckling inkluderar allt från vad du äter till hur du tänker.

Vi arbetar gemensamt med olika verktyg för att nå Dina mål. Det kan handla om kostomläggning, stresshantering eller kanske att utveckla självbilden.
Vi har alla olika områden i livet vi är mindre nöjda med och mål vi skulle vilja uppnå men känner ibland att de är utom räckhåll för oss.

Med rätt attityd och systematisk träning vågar jag påstå att du kan uppnå precis vad du vill. Frågan är inte OM det går, utan HUR LÅNGT vill du gå?